Kijk naar Eichmann - zo slecht doe ik het nog niet

  • Sam de Vlieger
De Europese man

Nu Caribische landen vragen om herstelbetalingen voor de schade geleden tijdens de slavernijperiode klimt menig Nederlands historicus in de pen om de individuele betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de hedendaagse Nederlander te ontkennen of zelfs de hele slavernijperiode te bagatelliseren. De recente oproep van de Raad van Kerken gaat tegen deze goedpraterij in en benadrukt de individuele betrokkenheid bij hedendaags onrecht die aan onze welvaart ten grondslag ligt.

Paus zet voorbeeld voor topbestuurders

  • Kees de Groot

Een minister en een theoloog zitten samen bij Pauw & Witteman (11 februari 2013) en praten over het aftreden van de paus. Vraagt de minister (Ronald Plasterk) aan de theoloog (Paul van Geest): ‘Hoe zit dat theologisch? Want je kunt het wel niet meer leuk vinden maar er hangt natuurlijk toch ook zoiets omheen dat je door God gekozen bent en dat in principe ook God bepaalt wanneer het mooi is geweest.’ Zegt de theoloog: ‘Ja, maar er is ook zoiets het kerkrecht.’ En dat zegt dat het kan. De vraag blijft hangen en het gesprek gaat verder.

Ik zal het de Heilige Vader nog één keer uitleggen

  • Tim van de Griend

Ooit was een oproep tot voortplanting gerechtvaardigd (hoewel wellicht niet geboden). Het ging om het overleven van de mensheid. Inmiddels zijn de overlevingskansen van elk individueel mens zo groot, dat de natuurlijke functie van seks nog maar in beperkte mate een argument voor goede seks kan zijn. Welke seks in morele zin goed mag heten, moet met de teloorgang van de natuurlijke functie ervan dus opnieuw doordacht worden.

Subscribe to Voorpagina-feed