Geloven in mensenrechten

  • Tom de Haan
Daniël Maissan

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is niets meer dan een geloofsdocument. Dat bleek zondag 5 oktober in De Nieuwe Liefde te Amsterdam waar het eerste ‘Rosa Parks Café’ werd gehouden. Een samenwerking tussen o.a. de IKON, de Correspondent en De Nieuwe Liefde.

Zet detentiecentra op de Nederlandse kaart

  • Eleonora Hof

Detentiecentra zijn niet makkelijk te bereiken en onttrekken zich aan het zicht van de samenleving. Maar waar we voorheen dachten dat de schending van mensenrechten vooral iets was dat ver van hier plaatsvond, dringt nu het besef door dat dit ook in Nederland aan de orde van de dag is. Wanneer we dit niemandsland weten te vinden en onze ogen openen voor deze werkelijkheid, komt er ruimte voor een ander verhaal over Nederland.

Bijbel in Gewone Taal confronteert de kerk met haar elitaire karakter

  • Eleonora Hof

“Praat is met een Annie of Sjon uit de Bijlmer (of iets in die trant).” Aldus een fervent pleitbezorgster van De Bijbel in Gewone Taal op Facebook. De discussie ging over de vraag naar de doelgroep van de BGT: zijn dit de keurige kerkmensen, of de Sjonnies uit de Bijlmer? Volgens het Nederlands Bijbelgenootschap is de BGT voor iedereen bedoeld. Dat lijkt me te gemakkelijk. We worden hier geconfronteerd met de scheidslijnen tussen sociale groepen en daarmee met de vraag tot welke groep we zelf behoren.

Subscribe to Voorpagina-feed